Just nu

Rätt från början – Samverkan Skatteverket

Skatteverket, SRF och FARs har inlett ett samarbete för kvalitet i redovisningen i syfte att öka samhällsnyttan. Samverkansprojektet innebär att Skatteverket får kännedom om vilka deklarationer och annat uppgiftslämnande som medlemmarna i SRF och FAR har medverkat till att upprätta. Samhället drar nytta av redovisningsbranschens kvalitetsarbete som hela tiden utvecklas och målet är att minska antalet onödiga kontroller.

Att delta i samverkansprojektetet är frivilligt för både redovisningskonsulterna och deras kunder. Att redovisning och deklarationer är rätt från början leder till mindre besvär som annars kan uppstå när fel ska rättas i efterhand säger man från Skatteverket.

Är du intresserad av att vara med i samarbetsprojektet? Anmäl dig till Åsa

SRF 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter.

Se SRF:s kalendarium nedan om aktuella aktiviteter: