Just nu

Anmäl Huvudman på Bolagsverket

2015 beslutade EU att alla företag ska vara registrerade med en eller flera verkliga huvudmän. Det är de personer som har det yttersta ansvaret för bolaget. Det egentliga syftet är att bekämpa penningtvätt och på sätt förhindra terrorism. Här finns en direktlänk att anmäla på bolagsverket. Om du vill ha hjälp ring Åsa Fontana. Registeringen är kostnadsfri fram till den 31 januari 2018.

SRF 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter.

Se SRF:s kalendarium nedan om aktuella aktiviteter: