Auktorisation

Certifikat till och med 2018

Auktorisation, kvalitetskontroll och tillsyn sker via Srf Konsulterna.

Auktoriserade redovisningskonsulter har flerårig praktik från redovisning och rådgivning och har genomgått utbildning i redovisning, beskattning och juridik på högskolenivå.

En certifikatsperiod för auktorisation är tre år och för att med automatik få förnyat certifikat finns krav på genomförd aktualitetsutbildning samt en godkänd kvalitetskontroll minst vart 6:e år.

3Hufvudgruppen följer svensk standard för redovisningstjänster, Rex och ansvarsförsäkring finns mot felaktig rådgivning och förmögenhetsskada.

Läs mer om Allmänna villkor här.