Branschbegrepp

 

A- Aktiebolag – vilken bolagsform är bäst för just Dig?
B-Budget – Till vilken nytta?
C-Checkräkning, omodernt ord som hänger kvar i extern redovisningen !
D-Debet, plus eller minus ?
E-Eget Kapital
F-Fordon, tjänstebil eller privat, vad är bäst i mitt företag och för mig?
G-God Redovisningssed
H-Hävstångseffekten,se nyttan av nyckeltalen
I-Individuella lösningar för alla uppdrag
J-Jämför ditt företag med andra i samma bransch
K-Koppling mellan redovisning och beskattning
M-Månadsrapporter
N-Nyttan av redovisningen ?
O-Obeskattade reserver, vad gäller?
P-Periodbokslut
Q-QL vårt lunchnätverk
R-Rörelsekapital
S-Skattefria intäkter
T-Tillväxt
U-Utgående Balans, UB
V-”Våga vägra lågkonjunkturen”
X-Xvårt ord att hitta på något till !
Y-Yr av alla siffror?
Z-Zatelite
Å-Årsredovisning, vilka måste lämna denna?
Ä-Ärlighet varar längst
Ö-Övriga frågor – prova mig !