Integritet & cookies

Den här webbplatsen tillhör 3hufvudgruppen AB, org.nr. 556231-1471, Tumbovägen 4, 635 31 Kvicksund.

Det här är vår integritetspolicy för webbplatsen som du just nu besöker. Policyn handlar om de personuppgifter som vi samlar in, lagrar och bearbetar när du använder webbplatsen. Om du anlitar oss som kund, är leverantör eller är anställd så hanterar avtal personuppgifterna.

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel är namn, adress, e-post, telefonnummer och den IP-adress din surfenhet använder. Med surfenhet menar vi den dator, mobil, platta eller annan teknisk pryl med webbläsare som du använder för att besöka webbplatser (surfa).

Personuppgifter kan samlas in på två olika sätt: du skickar på eget initiativ in uppgifter, till exempel via kontaktformulär/mejl eller automatiskt när du surfar på webbplatsen.

Vi måste, och vill också, berätta hur vi använder dina personuppgifter och hur du ska göra om du vill ta del av uppgifterna eller få dem bortgallrade.

Den automatiska insamlingen av uppgifter görs dels för att det behövs rent tekniskt, dels för att med statistik utvärdera webbplatsens användning.

En cookie är en liten fil som en webbserver ber att få spara i användarens webbläsare. Webbservern ber sedan att få se den filen om webbläsaren återkommer. Typiskt så kan cookien innehålla information om när användaren senast besökte webbplatsen, att det är en inloggad webbplatsadministratör eller att användaren har valt att visa texten med större storlek. Efter en tid så slänger webbläsaren cookien. Vår webbplats använder cookies:

  • I webbpubliceringsverktyget WordPress, för att hantera inställningar, inloggning, sessioner med mera. Denna information sprids inte till någon tredje part.

Du som användare kan i din webbläsare ställa in om du vill att den tar emot cookies från webbservern. Du kan också titta på vilket innehåll som sparats i cookiefilen.

Vi använder också externt lagrade bilder som potentiellt kan användas för att spåra användares surfmönster:

  • Profilbilder för inloggade användare (administratörer och skribenter) via tjänsten Gravatar som ägs av företaget Automattic.

Om du vill ta del av de personuppgifter som har koppling till dig, begära att de raderas eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter så får du gärna kontakta Åsa Fontana, 070-691 10 12, fontana@3hufvudgruppen.se.

Det är i huvudsak EU:s dataskyddsförordning som reglerar hanteringen av personuppgifter. Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information.

Det här är version 1.1 av vår integritetspolicy för webbplatsen. Den började gälla 3 januari 2022.