Om företaget

3Hufvudgruppen startades av Åsa Fontana 1987. Hon drivs av att se sina kunder växa genom att ge goda råd. Företaget erbjuder ett brett utbud av ekonomitjänster och affärsrådgivning. Kunderna finns i hela Sverige de flesta i Mälardalsregionen, men även ett flertal på Västkusten. Då vi jobbar mestadels digitalt går det mycket bra att hjälpa kunder i hela Sverige, faktiskt hela Världen. Många kundföretag har ombildat sina verksamheter från enskild näringsverksamhet till aktiebolag. 3Hufvudgruppen kan även fungera som ett företags ekonomiavdelning.

Åsa Fontana är auktoriserad redovisningskonsult och certifierad affärsrådgivare med mer än 35 års erfarenhet av redovisning.

Åsa Fontana.

3Hufvudgruppen hjälper dig med att utveckla ditt företag, att arbeta effektivare och öka lönsamheten samt med att göra analyser och ge råd inför viktiga, strategiska beslut.

Företaget har uppdragsgivare inom olika branscher och verksamheten är huvudsakligen inriktad på att ta hand om kundföretagens ekonomitjänster. Med hjälp av 3Hufvudgruppen kan du som företagsledare ägna mindre tid åt administrativa arbetsuppgifter och istället fokusera på din kärnverksamhet. Det är också möjligt att själv ta hand om bokföringsarbetet och använda 3Hufvudgruppen för rådgivning kring ditt företags ekonomi.

Förutom traditionella ekonomitjänster, erbjuder 3Hufvudgruppen också online-tjänster tillsammans med programvaruleverantörerna Visma och Fortnox, till exempel när det gäller tidrapportering, fakturering, ekonomiska rapporter med mera.

Kunder

Följande företag och föreningar har idag valt att arbeta med 3Hufvudgruppen:

 • Dentalteknik Eskilstuna AB
 • DW Medical AB
 • Fristadens Bygg AB
 • HT Nordic AB

Auktorisation

Auktorisation, kvalitetskontroll och tillsyn sker via Srf konsulterna som är den ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige.

Auktoriserade redovisningskonsulter har flerårig praktik från redovisning och rådgivning och har genomgått utbildning i redovisning, beskattning och juridik på högskolenivå.

En certifikatsperiod för auktorisation är tre år och för att med automatik få förnyat certifikat finns krav på genomförd aktualitetsutbildning samt en godkänd kvalitetskontroll minst vart 6:e år.

3Hufvudgruppen följer svensk standard för redovisningstjänster, Rex och ansvarsförsäkring finns mot felaktig rådgivning och förmögenhetsskada.

Läs mer om Srf konsulterna här.

Hållbarhetspolicy

3Hufvudgruppen ABs hållbarhetsarbete utgår från de tre aspekterna inom hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga. För att skapa ökad nytta i svenskt näringsliv ska vi värna om hållbar utveckling genom att:

 • I linje med relevanta branschstandarder agera proaktivt i vår yrkesroll och arbeta för ständig förbättring i vårt arbete med hållbar utveckling

Ekonomiskt

 • Verka för sund samhällsutveckling genom att hjälpa våra kundföretag med högkvalitativa leveranser av redovisnings- och löneuppdrag som direkt kopplar till att motverka ekonomisk brottslighet, vilket i längden knyter an till positiv påverkan på sociala och arbetsrättsliga villkor i leverantörsledet.
 • Med fokus på hållbart företagande skapa goda förutsättningar för sund konkurrens.
 • Med utgångspunkt i hållbarhetsindikatorer som särskilt exkluderar investeringar i företag vars verksamhet omfattar vapen och krigsmaterial, spel om pengar, tobak, droger och pornografi möjliggöra en god och sund långsiktig avkastning.
 • Ta vara på de möjligheter digitaliseringen av våra produkter och tjänster erbjuder i form av förenkling, transparens och resurseffektivitet.

Socialt

 • Utöver att följa lagar, regler och avtal ska vi också verka för goda arbetsvillkor genom ett öppet och kreativt arbetsklimat.
 • Erbjuda en attraktiv arbetsplats som är utvecklande och stimulerande för medarbetarna, där mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet respekteras och främjas.
 • Förebygga ohälsa genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete där chefer och ledning ska vara ett föredöme och drivande för en god och säker arbetsmiljö.

Miljömässigt

 • Minska företagets miljöpåverkan genom att göra klimatsmarta och medvetna val vid tjänsteresor och inköp.
 • Agera resurseffektivt och med livscykelperspektiv i de tjänster och produkter vi erbjuder genom att minimera, återanvända och återvinna.